Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás

Pályázó neve:
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – konzorciumvezető

Konzorciumi tagok:
Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.
INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft.

Projekt címe: Fiatalok Vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-alföldi régióban
Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00004
Támogatás összege (Ft): 1 402 906 081
Összköltség (Ft): 1 402 906 081
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.03.31.
A megvalósítás fő helyszíne: 4029 Debrecen, Csapó u. 26.

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány „Az álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá
válásának ösztönzése – képzés és mentorálás projekt Észak-alföldi régióban történő megvalósítását
konzorciumban végzi a DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft-vel és
az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-vel.

A projekt céljai:

• életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok – álláskeresők komplex szolgáltatással történő
támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés,
mentorálás),
• élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése
pénzügyi támogatással,
• a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés
elősegítése,
• együttműködés kialakítása a régióban működő és a régiós határokon kívüli vállalkozások
között, továbbá a régiók között a vállalkozásfejlesztést végző szervezetek között a szinergiák
optimális kihasználása végett.
A konzorciumi partnerek mindegyike szakértője a projekt valamely területének. Miután a partnerek
között a munkamegosztása szakmai feladatokra bontott, mindegyik projektszereplő a teljes régióban
(Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Jász-Nagykun-Szolnok megyében)
végzi a hozzá tartozó feladatokat.

Közvetlen célcsoport egyrészt a régióban élő 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem
képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak, a 25 év felettiek, akik a programba történő
bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, másrészt a 30 év feletti
regisztrált álláskeresők.

A projektben 2105 fő képzése valósul meg, akik közül legalább 1870-en alapítanak saját vállalkozást.
Kommunikációs, szemléletformáló programok keretében 108 alkalommal tartunk a régióban toborzó
rendezvényeket, és a bevont célcsoporttagokat a képzéseken túl, további műhelyfoglalkozásokkal,
tanácsadással, mentorálással kívánjuk segíteni.

A projekthez szorosan kapcsolódik a GINOP-5.2.7-18 és a GINOP-5.1.10-18 pályázat, melyek
keretében a megalakult vállalkozások akár 4.573.800 Ft 100%-ban vissza nem térítendő támogatást
kapnak üzleti elképzelésük megvalósításához.

A részletekről a www.penzajovodhoz.hu olvashatnak!